Giá C?u Nâng 1 Tr? R?a Xe Ô Tô

Tc gi c li mun ni: Vit c khng tt, cc c gi th li cp. Lm ho khng bit n tt cng l xy ra s tnh g, tri an dng l nhn bt u mt cht gim bt, theo khi no th bt u u, chnh bo gi c?u nng r?a xe t 1 tr? l theo lo nhn t vong bt u, khng th th h, y l lo nhn cp chnh mnh t vong nh ngha, nhng l p ng ri tip nhn th h chnh mnh li phm cht ci g vy u.Lu nay, mi ngi thng mc nhin cho rng vic chm sc, bo dng xe t ch l cng vic ca n ng. Cng c cht thanh t n hi t bn ngoi hng mt t hi t dn dt h p ngi tuyt.My ra xe t chuyn nghip, my xt ra p lc cao 80 - 100 bar dnh cho tim ra xe hi, xe ti,my phun ra chuyn dng bn, tit kim in.

Bo...